FRISKVINDEN

A N N A  C H R I S T I E


Jag vill inspirera till en hälsosam livstil med mer självkärlek och kroppsmedvetenhet.


Min uppgift är att guida dig in i en upplevelse av att kropp och själ samverkar så att du kan finna en balans mellan aktivitet och vila. Släpp gamla mönster och skapa nya hälsosamma förhållningssätt.


Jag ger kroppsbehandlingar utifrån mitt synsätt på kropp, välbefinnande och läkande.  


Jag välkomnar dig att utforska dina förhållningssätt och dina relationer.


Genom Rewild erbjuder jag workshops, events och retreats.


Mina instruktioner och guidningar är designade med intentionen att öppna upp för nya perspektiv, insikter och möjligheter. 

FRISKVINDEN


Anna Christie Heed

Hjortnäsvägen 8

79331 Leksand

Dalarna

Sweden


annachristie @ friskvinden.se

46+ (0)73-8725754Copyright @ All Rights Reserved